FAALİYET ALANLARIMIZ

 • Şirketler Hukuku
 • Yabancılar Hukuku
 • Hukuki Danışmanlık
 • Kurumsal Yönetim,
 • Enerji ve Maden Hukuku,
 • Fikrî ve Sınai Mülkiyet,
 • İmar ve İnşaatRekabet Hukuku,
 • Sermaye Piyasası Hukuku,
 • Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon,
 • İş Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü ve Davalar,