Arabuluculuk

Büromuz, İranda  başlangıç seviyesinde olan ancak gelecek vaat eden Arabuluculuğu, hukuki danışmanlık yaptığı ticari ilişkiler ve fikri haklar konusunda çok faydalı olabilecek bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak benimsemektedir ve fiilen uygulamaya yetkilidir. Arabuluculuğun en başta gelen faydaları arasında; taraflara zaman kazandırması, maliyet tasarrufu sağlaması, gizlilik esaslarına göre yürütülmesi, tarafların kendi menfaatleri doğrultusunda ve yaratıcı bir biçimde kendi çözümlerine ulaşabilmelerini sağlaması, her iki tarafın memnuniyetini temin eden bir yol olduğundan verimliği işbirliği imkanları yaratması, daha yapıcı olması ve tüm bu olumlu özellikleri yanında sonuçta uzlaşılan metnin bir mahkeme ilamı hükmünde olması gelmektedir. Özellikle yabancı şirketlerle olan uyuşmazlıklarda, uzun yıllar süren mahkemelerin yerine, birkaç günde uzlaşma sağlayan ve maliyetleri büyük ölçüde azaltan Arabuluculuk yöntemi, GHALICHI Hukuk Bürosu tarafından müşterilerine tavsiye edilmektedir.