İMAR VE İNŞAAT KAMU İHALE HUKUKU

İnşaat ve İhale Uygulama Yönetmelikleri, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ ile Kamu İhale Genel Tebliği  son derece kapsamlı ve özel bir mevzuat olması nedeniyle kamu ihalelerine teklif veren gerçek ve tüzel kişiler açısından, hukuki yardım alınması son derece önem arz etmektedir.

Anılan mevzuat kapsamındaki kamu ihalelerine ilişkin gerek ihale sürecinde gerekse ihale makamı tarafından alınan kararlar karşı şikâyet ve itirazen şikâyet yollarına gidilmesi konularında Tunca Hukuk Bürosu avukatları hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadırlar.

İnşaat ve Kamu İhale Hukuku ve Sözleşmeleri bağlamında hizmetlerimiz arasında şikayet ve itirazen şikayet başvurularında bulunulması, mevzuata uyum süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilmesi, ilgili mevzuat kapsamında müvekkillerin uyması gereken yükümlülüklerin tespiti ve bu amaçla idarenin düzenlediği girift sözleşmelerin müzakeresi ile kamu ihale projelerindeki yapım aşamasındaki uyuşmazlıklarda davaların her aşamada takip ve neticelendirilmesi hizmetleri yer almaktadır.