İş Hukuku

Büromuz, işçi ve işveren arasında sorun oluşmaması ve ortaya çıkan sorunların dava konusu yapılmadan çözülmesi için müvekkillerine tavsiyelerde bulunmaktadır. Ayrıca iş sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması konularında müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmakta, iş davalarını takip etmektedir.