fikri ve Sınai Haklar Hukuku

(Marka ve Patent, Tasarım  )Büromuz, müvekkillerinin Fikri ve Sınai Haklarının korunması hususunda da danışmanlık hizmeti vermektedir. Ticari hayatta kullanılan bir Markanın tescil edilmesi ve hukuki olarak himaye görmesi; sahibine yasal bir tekel hakkı sağlaması, bir malvarlığı değeri olması, ticari faaliyetlerle iltibas yaratmaya çalışan ve haksız kazanç peşinde koşan kötü niyetli kişilere karşı devlet garantili bir güvenlik tedbiri olması, bir tanıtım vasıtası olması, firmanın özenerek ürettiği mal ve hizmetlerde ayırt edici niteliği vurgulaması ve bu tüketiciler nezdinde kalitenin garantisi sayılması ve bir yatırım vasıtası olması açısından muazzam öneme sahiptir. Patent açısından bakıldığında; buluş sahibine Devlet tarafından verilen bir Patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkını vermektedir. Patentli bir buluş; alınıp satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin “mülkü” haline gelir. Patent sahibi, 3. kişilere, patent konusu buluşa ilişkin usul veya ürün için lisans (kullanım izni) vererek de buluşunu bir kazanç vasıtası haline getirebilir. GHALİCHİ Hukuk Bürosu, bu değerler doğrultusunda müvekkilleri nezdinde farkındalık yaratarak, onların Fikri Haklarının maksimum seviyede himaye görmesi için hukuki danışmanlık hizmeti sağlar, bu Hakların tescili için tüm idari işlemleri, gerekli Vekillik Unvanlarına sahip olduğu cihetle, titizlikle yürütür. Ayrıca  GHALİCHİ Hukuk bürosu taklit malların toplatılması ve İptaldavaları açmak veya açılmış olan davaları takip etmektedir