Yatırım Danışmanlık

Hukuki danışmanlık veya hukuk danışmanlığı hizmeti şahıslara ve şirketlere yaptıkları işlemlerde hukuki yol gösteren ve yaptıkları işlerin hukuka uygun yürütülmesini sağlayan bir avukatlık hizmetidir. Bu hukuki danışmanlık önleyici olabileceği gibi giderici danışmanlık da olabilir.

Önleyici  hukuk danışmanlığı hizmeti henüz hukuki ilişki başlamadan bu işlemin kanunlara uygun biçimde yürütülmesi ve müvekkilin bu ilişkiden hukuki bir sebeple zarara uğramaması için verilmektedir.

Giderici hukuk danışmanlığı hizmeti ise müvekkilin hukuki ilişkiden kaynaklı yaşadığı sorunda onun çıkarlarını koruyacak şekilde hareket etmeyi ve bu sorunu olabilecek en lehe şekilde çözmeyi içerir.

  İran Ticaret Kanunu doğrultusunda şirketin yeniliklere adapte edilmesi ve şirketin İran  Ticaret Kanuna göre risk analizinin yapılması, yeniden yapılandırılması, eksiklerin giderilmesi gerekmektedir. Bazı eksiklerin idari para cezaları ve şirket ortaklarına hapis cezaları öngörmesi nedeniyle bu hususların uzman avukatlar vasıtası ile yürütülmesi zorunludur. Yine bu kapsamda şirket ortak ve yöneticilerinin idari ve cezai sorumluluktan kurtarılması için çalışmalar yapılmalıdır.  Yalnızca  İTK kapsamından değil tüm kanunlar kapsamından şirketin değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca şirketlerin ticari çalışmalarına devam

edebilmeleri için alacak tahsili sağlanması da ayrıca önem arz etmektedir.