Ghalichi

Hukuk Bürosu

Ghalichi Hukuk Bürosu 1996 yılında Av. Müzeyyen Akyol Ghalichi ve Av. Jafer Ghalichi tarafindan kurulmuştur. Hukuk hizmeti konusunda uzman Ghalichi Hukuk Bürosu ortakları, 27 yıla aşkın bir süredir İran’da, Türk, ve Avrupa şirket ve kurumlarına hizmet vermektedir. Ghalichi Hukuk Bürosu, birlikte çalıştığı avukatları ve donanımlı çalışanlarının İran ve Uluslararası alanda edinilmiş tecrübelerinden yararlanarak kapsamlı ve etkin bir hukuk hizmeti sunmaktadır.

Ayrıca yabancı şirketlerin İran’da şirket kurulumu, mülk edinimi, fabrika kurulumu, marka tescili, yabancı yatırım izinlerinin alınması gibi birçok konuda hizmet vermektedir.

Tahran’da bulunan büromuz küresel çalışma koşullarına uygun olarak İngilizce, Türkçe ve Farsça dillerinde hizmet verebilmekte ve bu dillerde sözleşme, tahkim, dava süreçleri takip edilebilmektedir.

30 Yıla Aşkın Tecrübemiz
Hizmetlerimizin Garantisidir

Türkçe, İngilizce ve Farsça
Dillerinde Hizmet Veriyoruz

Yabancı Sermaye Yatırımı ile
İlgili gereken Tüm Hizmetleri Sunuyoruz

Özel Hizmetler

Alacak Yönetimi

Alacak yönetimi şirketlerin uluslararası alacaklarının yargı dışı yollardan tahsili için hızlı ve etkili bir seçenektir. Bu sebepten dolayı, müvekkillerimizin yurt içi ve yurt dışı gecikmiş veya teslim alınmamış alacaklarının “yasal takip öncesi” uzlaşma yoluyla tahsil edilmesi için özel hizmetler sunmaktayız.

Müteahhitlik Sözleşmeleri

Müteahhitlik projelerinin karmaşıklığı ve çeşitliliği, ilgili sözleşmeleri karmaşık bir hale getirmektedir. Aynı zamanda bu sözleşmelerin hukuki etkilerine ve teknik yönlerine dikkat edilmesi, yüksek karlar elde etmeyi garanti etmektedir. Bu sebepten dolayı her projeyi ayrı bir şekilde ele alarak müvekkillerimizin menfaatlerini en etkin şekilde koruma altına almaktayız. Müteahhitlik sözleşmelerini hazırlarken, bünyemizdeki deneğimli mühendisler ve avukatlarımızın ortak çalışması bu konudaki ayrıcalığımızın sebebidir.

Iran ve Türkiye'de Hukuk Hizmetleri

İran ve Türkiye'de Yatırım Hizmetleri