Tiacaret Hukuku, üretim, alım satım, değişim, ve tüketime yönelik ticari faaliyetlerin bütününü düzenleyen hukuk dalıdır. Ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altına tutmaya çalışan bu kukuk dalı, sağlıklı bir ticaret için can damarı niteliğindedir.

Ticaret alanlarının ve ticari ilişki çeşitlerinin hızla artması, zarar, tazminat ve cezai şart risklerini de beraberinde getirmiştir. Bir çok işletme, ticari işlemlerinde, kendi aleyhine olan sözleşme şartlarından ve hukuki boşluklardan dolayı zor durumda kalmaktadır.

Bu nedenle, ticari iş yapan gerçek ve tüzel kişilerin ticari iş ve ilişkilerinde “Önleyici ve Koruyucu Avukatlık” hizmetlerinden faydalanmaları ve konusunda uzman hukuk danışmanları ile birlikte hareket etmeleri, esaslı ve yıkıcı sonuçlarla karşılaşmamaları açısından büyük önem arzetmektedir.

Ghalichi Hukuk Bürosu, ticaret hukuku dalında müvekkillerine her türlü hizmeti sunarak, ticaret hayatlarını güvenli adımlarla devam etmelerini sağlamaktadır.