در پی توسعه روابط تجاری و بازرگانی، بروز اختلافات ناشی از این معاملات تجاری و بازرگانی هم گسترش یافته است. c بدیهی است اگر این اختلافات با شیوه‌های مناسب و سریع رسیدگی نشود، پیامدهای زیانبار فراوانی از جمله: اتلاف وقت، توقف سرمایه در گردش و ورود خسارت برای طرفین می‌شود.

در این راستا، آن چه که ما بر آن تاکید داریم، اعمال تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از بروز اختلافات در مراودات تجاری است

زیرا بسیاری از کسب و کارها به دلیل شرایط قراردادی و خلأهای قانونی در معاملات تجاری خود، در موقعیت دشواری قرار می گیرند. لذا، در تجارت و روابط تجاری، بهره مندی اشخاص حقیقی و حقوقی از خدمات «وکالت پیشگیرانه و حفاظتی»  بسیار حائز اهمیت بوده و مانع مواجهه ی آن ها با مسائل اساسی و مخرب می گردد.

دفتر وکالت قالیچی با ارائه انواع خدمات در حوزه ی تجارت، در کنار موکلین خود بوده و امکان پیشبرد امور تجاری با گام هایی مطمئن را برای آنان فراهم می سازد.