دفتر حقوقی قالیچی در زمینه های مختلف دعاوی خانواده در هر دو کشور ترکیه و ایران حامی حقوق موکلین خود بوده و جهت حل و فصل اختلافات، مطابق قوانین بین المللی و کشور مربوطه اقدام می نماید.

خدمات ارائه شده توسط دفتر حقوقی قالیچی در خصوص دعاوی خانواده عبارتند از:

 • نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی ، ازدواج ، سن ازدواج ، الزام به ثبت ازدواج دائم ، اثبات رابطه زوجیت ، أخذ اجازه ازدواج دختر ، ازدواج مجدد زوج
 • استرداد جهیزیه ، تأمین دلیل جهیزیه ، تأمین خواسته جهیزیه
 • مطالبه مهریه ، مهرالمثل ، ممنوع الخروجی ، تأمین خواسته و توقیف اموال ، اعسار و تقسیط
 • نفقه زوجه ، نفقه فرزند ، ترک انفاق ، تهیه مسکن مستقل ، تمکین ، نشوز زوجه ،
 • شروط ضمن عقد ، شرط نصف دارایی ، اجرت المثل ، نحله
 • عسر و حرج زوجه ، گواهی عدم امکان سازش ، طلاق توافقی ، طلاق رجعی ، طلاق بائن ، طلاق خلع ، طلاق مبارات ، رجوع
 • فسخ نکاح ، موارد فسخ نکاح ، تدلیس
 • حضانت فرزند ، ملاقات فرزند ،
 • اثبات نسب ، نفی ولد ، اهدای جنین ، فرزند خواندگی
 • جحر ، قیمومت ، نصب قیم ، عزل قیم ، رفع حجر ، حکم رشد
 • دستور موقت در خصوص دعاوی خانواده

راه حل های جایگزین دفتر حقوقی که با موفقیت نمایندگان موکل خود را در تمام سطوح سیستم قضایی ایران، خصوصا در دادخواست های مدنی تجربه گسترده ای دارد. دفتر ما همچنین در حال کار بر روی راه حل های جایگزین دیگر مانند میانجیگری و داوری است.