برند نام یا نمادی است که سازمان آن را با هدف ارزش آفرینی برای محصولات خود مورد استفاده قرار می‌دهد.

برند نام تجاری و علامت تجاری عبارت از اصطلاح، نشانه، نماد، طرح یا ترکیبی از اینها می باشد. نام و علامت تجاری به منظور شناساندن محصولات یا خدمات شرکت ها از یکدیگر کاربرد دارد. برند در عین حال که یک واژه خاص می باشد و چیزی بیش از یک کلمه نیست اما وجه تمایز با دیگر شرکت های رقیب می باشد. به طور کلی نام تجاری باید دارای شرایط زیر باشد:

-بیانگر کیفیت و امتیازات محصول باشد.

-تلفظ آسان داشته باشد. حدالامکان کوتاه باشد.

-متمایز و مشخص باشد.

-ترجمه آن به زبان انگلیسی آسان باشد.

-باید بتوان آن را ثبت کرد و تحت حمایت قانونی قرار داد.