تمامی امور ثبت انواع شرکت های سهامی خاص، مسئولیت محدود، سهامی عام، تضامنی،شرکت تعاونی و شرکت در مناطق آزاد در دفتر حقوقی قالیچی انجام می شود.